czech bcsd

Partner Organisation of:


 

Česká pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD)

 

Informace lze nalézt na:  http://cbcsd.webnode.cz/

 

AVK ČR je členem od r. 2012

 

Pracovní skupiny

 

1. Česká Vize 2050

Vedoucí PS: Ing. Peter J. Kalaš

Zaměření: Tato skupina rozpracovala Vizi 2050 pro ČR. Jejím cílem je stát se platformou pro sjednocení vládní strategie UR s Českou Vizí 2050 ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky.

 

2. Smart Life

Vedoucí PS: RNDr. Petr Beneš (ST) 

CBCSD Smart life Ivan Beneš

 

3. Udržitelná města (včetně udržitelný housing)

Vedoucí PS: Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.

 

4. Energetika

Vedoucí PS: Enviros

 

5. Vodní hospodářství

Vedoucí PS: Ing. Jan Čermák (AVK)  
Nástin strategie a klíčových aktivit pracovní skupiny Vodní hospodářství (prezentace PDF)
Rizika vodohospodářské infrastruktury ČR  (prezentace PDF)

6. Udržitelné lesnictví a zemědělství

Vedoucí PS: doc. Dr. Ing. Petr Horáček (MendelU Brno, WGL)   

 

7. Mobility

Vedoucí PS: Ing. Miloš Malaník (TNT)

 

8. Spolupráce s NGOs

Vedoucí PS: Jonathan Wootliff

 

9. Udržitelné vzdělávání (Centra vzdělávání)

Vedoucí PS: Prof. Dana Zadražilová, CSc. (VŠE)

 

10. Nové metodické trendy udržitelnosti

Vedoucí PS: Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.

 

11. Udržitelná výroba a spotřeba (USV) + čisté technologie

Vedoucí PS: Ing. Vladimír Dobeš (Empress)