Členové Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje

Podnikatelské subjekty

1. GEOtest Brno, a.s.

2. ABOvalve, s.r.o.

3. AQUA INDUSTRIAL, společnost s ručením omezeným

4. CityPlan, spol. s r.o.

5. DEKONTA, a.s.

6. Hydro-X, s.r.o

7. Software Solutions, s.r.o.

8. CHEMIESTAR, spol. s r.o

9. MEBIS, spol. s r.o

10. OSC, a.s.

11. Student Science, společnost s ručením omezeným

12. PLOSAB, s.r.o.,

13. ProGeo, společnost s r.o.

14. W.P.E. a.s.

 

Státní podniky

1. Povodí Labe, státní podnik

2. Povodí Vltavy, státní podnik

 

Univerzity

1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Výzkumný ústav rybářský a hydrobio-
     logický ve Vodňanech (dále VÚRH JU) – instituce terciárního vzdělávání

2. Mendelova univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie

3. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

4. VŠB – Technická univerzita Ostrava

 

Výzkumné instituce

1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

2. Chmelařský Institut s.r.o.

3. Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r.o

4. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

1. Asociace pro vodu v krajině české republiky

2. Česká bioklimatologická společnost

3. Petr Dolejš, CSc. – nezávislý expert, soudní znalec

4. ENKI, o.p.s.