International Preparation Workshop on the ‘Danube Basin Landscape and Rural Cluster / Platform’

2nd Circular Letter

 


WORKSHOP 26.9.2013 od 9:00 do 16:00hod. VUMOP – Praha-Zbraslav

Projekty: Optimization of land use in urban areas due to a potential load by risky substances; Stabilization of areas contaminated by industry; Long term unused brownfield areas utilization


WORKSHOP 25.9.2013 od 13:00 do 17:00hod. VUMOP – Praha Zbraslav

Téma: spolupráce se spol. Geological Survey of Norway (NGU) – Norsko


WORKSHOP 17.9.2013 od 8:30 do 13:00hod. ČZU – Fakulta životního prostředí

Téma: spolupráce se spol. Bioforsk – Norsko

(Restoration of mining landscape – naturale industrial – technological measures for renewal, Enhancing water retention and implementing close-to-natural treatment of acid mine drainage water in the landscape degraded by brown coast open cast and mineral mining.)

   


WORKSHOP 16.9.2013 od 14:00 hod. ČZU – Fakulta životního prostředí

Téma: iniciace projektů a spolupráce se spol. Bioforsk - Norsko

a)       Sanace území po těžbě uhlí s důrazem na řešení hydrologických problémů (hydrická rekultivace)

b)        Úvod ke koordinaci realizace Implementačního akčního plánu


Pracovní setkání 8.2.2013 - realizace Implementačního akčního plánu TP UVZ

 

Workshop 9.6.2011 v Horním Podluží

Detekce nízkých koncentrací cizorodých látek ve vodních zdrojích pomocí nanomateriálů– současné poznatky (stae-of.the-art) a možnosti role TP UVZ v iniciaci aplikací v ČR

   

 

Workshop 8.6.2011v Horním Podluží

Detekce nízkých koncentrací cizorodých látek ve vodních zdrojích pomocí nanomateriálů – úvod do problematiky

 

1. zasedání Valné hromady TP UVZ

Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

 

Workshop  31.3.2011 -  spolupráce s univerzitami v roce 2011

 

 

Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

Workshop  9.5. 2011 –  rozšiřování spolupráce s dalšími subjekty v ČR a v zahraničí