Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

 Ve dnech 16. - 18. dubna 2013 proběhla v Mostě konference

 

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů.

 

Konference byla spolupořádána Technologickou platformou pro trvale udržitelné vodní zdroje a ENKI,o.p.s. která je členem TP UVZ  a  která byla  organizačním realizátorem

Konference byla pořádána s finanční podporou EU v rámci programu OPPI EU

Před cca 100 účastníky konference bylo prezentováno 45 přednášek a  představeno 9 posterů.

Mimo to proběhla řada pracovních jednání mezi zástupci TP UVZ a různými účastníky konference, společným tématem jednání byla jejich možná účast na odborných aktivitách TP UVZ. Většina těchto jednání byla úspěšná a jejich výsledkem bylo významné rozšíření týmu externích expertů TP UVZ.

Hlavními cíli TP UVZ bylo seznámit účastníky konference se záměry, aktivitami a strategickými cíli technologické platformy, s obsahem a formou možné realizace těchto cílů v podkrušnohorské oblasti postižené těžbou nerostů. K dosažení  těchto cílů byly zpracovány a prezentovány:

a) Úvodní slovo do sborníku konference, které je součástí 232 stránkového sborníku

b) Informace o TP UVZ do sborníku

c) DOTAZNÍK  pro účastníky konference

d) Informace a podklady pro pracovní jednání – zájemce o koncepční spolupráci na společných projektech

e)  Powerpointové prezentace:

- Ing.J.Čermák: Možná účast AVK ČR a TP UVZ v řešení problematiky obnovy oblastí narušených povrchovou těžbou

- Dr.J.Čermák: Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Výše uvedené prezentace a podklady iniciovaly řadu pracovních jednání mezi zástupci TP UVZ a různými účastníky konference. Společným tématem jejich možná spolupráce  v rámci aktivit projektových týmůTP UVZ apod. Většina těchto jednání byla úspěšná, a jejich výsledkem bylo významné rozšíření týmu externích expertů TP UVZ, byla ale také zdrojem nových inspirací

Fotogalerie:

Posterová sekce
Sál s účastníky v hotelu Cascade
Sál s účastníky v hotelu Cascade
Účastníci exkurze k jezeru Most
Ing. Jan Sixta jako odborný průvodce na exkurzi
Posterová sekce
Ekskurze k jezeru Most
Exkurze k jezeru Most