Konference „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR a EU - příležitosti a rizika“

3.12. -  středa 2014 

Cílová skupina: Svaz průmyslu ČR, Hospodářská komora, MZe, MŽP, MMR, MPO, MŠMT, Ústavy AV,  MV, KÚ – odbory životního prostředí, Pozemkový úřad ... | více

 

Pozvánka, přihláška, podrobné informace

 

Cíle konference

 

Program konference

 

Pavel Kafka, Prezident CBCSD, Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR – příležitosti a rizika, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj – prezentace (pdf)

 

Jaroslav Rožnovský, Mendelova univerzita, Možné dopady klinatické změny na dostupnost vodních zdrojů – prezentace (pdf)

 

Josef Říha, Konfliktní potenciál vody – prezentace (pdf)

 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc, Ministerstvo zemědělství ČR, Současné a střednědobé úkoly vodního hospodářství v České republice – prezentace (pdf)

 

Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik, Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury – prezentace (pdf)

 

Pavel Bernáth, Zdravotní ústav ÚL, Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL – prezentace (pdf)

 

Jiří Hladík, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Voda a půda v krajině – prezentace (pdf)

 

Petr Kohout, Forsapi s.r.o., Podzemní vody – možná rizika zanedbání přírodních zákonitostí – prezentace (pdf)

 

Jan Čermák, Voda a průmysl – prezentace (pdf)

 

Michaela Vlková, CZELO, Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce – prezentace (pdf)

 

Jana Čejková, TC AV ČR, Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 ovlasti hospodaření s vodními zdroji – prezentace (pdf)

 

Kryštof Krijt/Pavel Novák, Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR