Technologická platforma pro Udržitelné vodní zdroje (TP UVZ)

Sídlo společnosti:

Asociace pro vodu v krajině České republiky, Tiché údolí 113, 253 63 Roztoky, IČ: 67775403

 

Doručovací adresa:

Asociace pro vodu v krajině České republiky, Na Strži 57, 140 00, Praha 4

 

Orgány TP UVZ jsou: 

-         Projektová rada TP UVZ

-         Správní rada TP UVZ

 

Projektová rada TP UVZ

 

Ing. Jan Čermák Na Strži 57, 140 00, Praha 4

mebis@mebis.cz

 +420 603 936 771

Předseda Projektové rady, manažer projektu

Předseda

Asociace pro vodu v krajině ČR , jednatel spol. MEBIS, spol. s r.o.

 

Správní rada TP UVZ

 

Ing. Petr Mamula, CSc

Na Valech 16, 166 00,Praha 6

603 572 759      p.mamula@volny.cz    

Předseda Správní rady

Předseda DR   Asociace pro vodu v krajině ČR