Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Portály vybraných orgánů Evropské Komise:

Internetový tematický registr EK

http://ec.europa.eu/atoz_en.htm

Generální ředitelství pro výzkum a inovace, DG Research and Innovation

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=cs&pg=dg

Generální ředitelství klima, DG Clima

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

Generální ředitelství životní prostředí, DG Environment

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Hlavní aktivity související s problematikou komplexu voda-půda-klima jsou rozvíjeny ve spolupráci - DG Research and Innovation a DG Environment.

Na portálu DG Environment lze nalézt základní i aktuální informace členěné do tematických celků a dále dílčích témat:

Voda souhrnně

http://ec.europa.eu/environment/water/index.html

Aplikace rámcové směrnice EU o vodách(WFD)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Podzemní voda

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater.html

Nedostatek vody a sucho

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/about.htm http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/building_blocks.htm

Adaptace na změny klimatu

http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/index_en.htm

Rizika záplav

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

Půda

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm