Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Členové Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje

Podnikatelské subjekty

 1. GEOtest Brno, a.s.
 2. ABOvalve, s.r.o.
 3. AQUA INDUSTRIAL, s.r.o.
 4. CityPlan, s.r.o.
 5. DEKONTA, a.s.
 6. Hydro-X, s.r.o
 7. Software Solutions, s.r.o.
 8. CHEMIESTAR, s.r.o
 9. MEBIS, s.r.o
 10. OSC, a.s.
 11. Student Science, s.r.o.
 12. PLOSAB, s.r.o.
 13. ProGeo, s.r.o.
 14. W.P.E. a.s.

Státní podniky

 1. Povodí Labe, státní podnik
 2. Povodí Vltavy, státní podnik

Univerzity

 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Výzkumný ústav rybářský a hydrobio-logický ve Vodňanech (dále VÚRH JU) – instituce terciárního vzdělávání
 2. Mendelova univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie
 3. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
 4. VŠB – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné instituce

 1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 2. Chmelařský Institut s.r.o.
 3. Centrum hydraulického výzkumu, s.r.o.
 4. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

 1. Asociace pro vodu v krajině české republiky
 2. Česká bioklimatologická společnost
 3. Petr Dolejš, CSc. – nezávislý expert, soudní znalec
 4. ENKI, o.p.s.