Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

ZÁPIS z 1. zasedání Správní rady 

Technologické  platformy pro udržitelné vodní zdroje,

která se konala  16. 3. 2010 od 13:00 do 15:30 hodin

v kanceláři TP-U Topíren 2, 170 41 Praha 7 – v zasedací místnosti č. 403

___________________________________________________________________________

 

(A)  Zasedání se zúčastnili:

 

Zvolení členové
Správní rady:

Ing. Jiří Hladík, Ph.D., 

Ing. Petr Mamula, CSc.,

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Hosté: 

Ing. Jan Čermák,  předseda PR

(B)  Program:

 

1.         Volba funkcionářů Správní rady

 

Byli jednomyslně zvoleni funkcionáři Správní rady:

 

Ing. Petr Mamula, CSc.

předseda  SR

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

místopředseda SR

Ing. Jiří Hladík, Ph.D

člen SR

 

2.         Ustavení pracovních orgánů

 

Na základě diskuse členů Správní rady s předsedou Projektové rady byli do jednotlivých sekcí SR jednomyslně zařazeni

2.1.      Ekonomická sekce  (ES)

Ing. Jiří Hladík, Ph.D

předseda  ES

Ing. Jan Čermák

 

Ing. Petr Mamula, CSc.

 

RNDr. Martin Milický

 

Ing. Hana Pokorná

 

2.2.      Kontrolní sekce  (KS)

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

předseda KS

Ing. Jan Hillerman

 

Ing. Vratislav Klokočník

 

Ing. Petr Mamula, CSc.