Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Akce Evropské vodní platformy - WssTP - Water Innovation Europe

11.-16.6.2019

se konala v Bruselu.


Konference „Hospodaření s vodou v krajině“

13.-14.6.2019

se uskutečnila konference v kulturním centru Roháč v Třeboni.


Kontaktní seminář agenda „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

10.4.2019

kontaktní seminář s norskými zástupci.


Spolupráce s AIP ČR

leden 2019

Časopis IPTT


Zástupci Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje se aktivně zúčastní akce Brokerage

28.-29. listopadu


V Bruselu se ukuteční konference o vodní energii.

8.11. 2018

„Dopad financování EU na výzkum a vývoj“


Dne 9.10.2018 se konal ve VÚMOP, v.v.i., Zbraslav workshop,

9.10.2018

kde byla probírána účast na aktivitách European Water Platform.


Od 26. do 31. srpna 2018 se koná ve Stockholmu Světový týden vody,

26.-31.8. 2018

zaměřený na téma "Voda, ekosystémy a lidský rozvoj".


Čistá voda a kanalizace bude jedním z témat Politického fóra OSN,

červenec 2018

které se odehraje v červenci 2018 v New Yorku.


Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 proběhla v Třeboni konference s mezinárodní účastí

21.-22.6. 2018

„Hospodaření s vodou v krajině“


Dne 25.1. 2018 se konal v zasedací síni GŘ Povodí Vltavy v Praze workshop,

25.1.2018

jehož tématy byla:
a) rekapitulace aktivit realizovaných v rámci projektu TP UVZ – rozvoj I
b) nástin cílů a aktivit projektu TP UVZ – rozvoj II – v období 2014 – 2017


Dne 25.1. proběhlo zasedání Valné hromady Asociace pro vodu v krajině ČR

25.1.2018

v rámci kterého bylo veřejným hlasováním zvoleny orgány projektu „Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II


V lednu 2018 byly zahájeny aktivity projektu Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II

Leden 2018

projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím MPO - OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 – programu podpory Spolupráce – Technologické platformy


Konference „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR a EU - příležitosti a rizika“

3.12.2014

se uskutečnila 3.12.2014 v budově Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5


WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups

Nominovaní experti TP UVZ se připravují na aktivní účast na WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups


Vodohospodářská exkurze revitalizace krajiny se zaměřením na vodní složku

23.10. 2014

  • odjezd v 8:00 Hotel Vladimír, příjezd do Vodňan cca v 11:30


Workshop 6. 5. 2014 Tackling Challenges in Environmental Water Research: International and Regional Cooperation

6.5. 2014

The workshop will be moderated by Ms. Michaela Vlková, Deputy Head of Office, CZELO


Workshop 5. 5. 2014 Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research

5.5. 2014

The workshop will be moderated by Mr. Jan Čermák, Senior Expert of the Czech Technology Platform on Sustainable Water Resources


International Preparation Workshop

11.03. 2014

Danube Basin Landscape and Rural Cluster / Platform 10-11.03.2014, Budapest


Česká bioklimatologická společnost

březen 2014

Soubor studií – Dopady klimatické změny na vodu v krajině – Brno, březen 2014


Czech - Norwegian Research Programme

NÁVRH PROJEKTU

Project introduction (Type of research project: applied research, joint research project, the project is interdisciplinary etc.) In this section introduce the basic principles of the research, development and innovation project, and justify its uniqueness and originality. From this part the evaluators of the project proposal must determine in particular what exactly the main idea and


THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SOCIENCES MDCCCLIX

The Norwegian University of Life Sciences will be an internationally renowned and innovative university for life sciences, environment and sustainable development


Crop Research Institute

Public research institution under the auspices of Ministry of Agriculture


Project proposal by ENKI, o.p.s. for 16th September 2013 meeting

Role of vegetation in dissipation of solar energy and water cycle. Comparasion of agriculture crops and dense wetland vegetation.


Czech University of Life Sciences

Basic numbers: 25000 students, 2000 foreign from 125 countries, 18 Master programmes in English, 18 PhD programmes EN


Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů – konference 16. - 18. dubna 2013, Most

16. - 18.4.2013

Konference byla spolupořádána Technologickou platformou pro trvale udržitelné vodní zdroje a ENKI,o.p.s. která je členem TP UVZ a která byla organizačním realizátorem