Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

AKTIVITY AVK ČR V OBDOBÍ 2014 – 2022

v rámci projektu Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – Rozvoj II

Iniciace projektů

 • 13 výzkumných projektů – VaVI, (Norské fondy, TAČR, MŠMT)

Projekty, zpracované vlastními experty

 • Znalostní centrum pro udržitelné vodní zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP, Ústí nad Labem se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost( včetně 7 nových učebních textů – skript - pro FŽP UJEP Ústí n. L.
 • Jihočeská expertní rada pro udržitelé vodní zdroje
 • Účast na aktivitách expertní skupiny projektu POWER4BIO (2018-2020)
 • Projekty, podpořené z programů MPO-OPIK - programu podpory Spolupráce – TP: TP UVZ – 2008-10, TP UVZ - rozvoj I - 2013-2015 a TP UVZ- rozvoj II – 2018-2020
 • Členství a Účast na aktivitách Jihočeského spolku pro bioekonomiku, z.s.

Studie a strategické podklady, zpracované experty a členy AVK ČR

 • Znalostní centrum pro udržitelné vodní zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Kritická analýza „Strategie proti suchu v ČR“
 • Bezpečnost a rizika vodohospodářské infrastruktury, MEBIS s.r.o.
 • Vliv vegetace na oběh vody – kontroverzní názory AVK ČR
 • Oběh vody v krajině v podmínkách změny klimatu AVK ČR
 • Zahraniční poznatky k tématu Technology Foresight, MEBIS, s.r.o.
 • Strategie proti suchu v České republice - kritická analýza nedostatků, MEBIS, s.r.o.
 • Zahraniční přístupy a projekty k ochraně vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny, Student Science, s.r.o.
 • Voda a průmysl, AVK ČR
 • Nástroje celostního posuzování vodního hospodářství, AVK ČR
 • Možnosti využití dálkového průzkumu země v ochraně vodních zdrojů, Student Science s.r.o.
 • Inteligentní regiony, Student Science, s.r.o.
 • Perspektivy využití šedých vod v ČR, ProNanoTech,s.r.o.
 • Využití vodních kalů v ČR, AVK ČR
 • Strategické výzkumné agendy Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje, AVK ČR, 2010, 2020
 • Implementační akční plány TP UVZ, AVK ČR, 2010, 2020

Konference

 • Voda jako faktor konkurenceschopnosti ČR - příležitosti a rizika, 3.12.2014 Praha
 • Mezinárodní konference Extrémy oběhu vody v krajině, 8. - 9.4 2014 Mikulov
 • Vědecká konference Přenos výsledků výzkumu do praxe, 10. 6. 2014 Průhonice
 • Konference s mezinárodní účastí Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů, 18.5.2015 Máchovo jezero
 • Půdní a zemědělské sucho 28.-29.4.2016 Kutná Hora
 • Spolupráce s Českou bioklimatologickou společností z.s. na přípravě a konání konference
 • Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika, Broumov 2019 a 5 konferencí Hospodaření s vodou v krajině I – 5 v letech 2018 – 2022 konaných v Třeboni.

Workshopy, semináře

 • Workshopy uspořádané v Bruselu, ve spolupráci s MEBIS, s.r.o. a agenturou CZELO:
  1. „Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research“(mimo jiné se také aktivně zúčastnili špičkoví DG Environment EC, a evropské TP Water Europe
  2. „Tackling Challenges in Environmental Water Research - International and Regional Cooperation“ s aktivní účastí reprezentantů významných regionů EU.
  3. Cca 30 workshopů zaměřených na popularizaci poznatků evropské TP Water Europe, na aktuální technologická témata (šedé vody apod.) a na možnosti využívání technologického a strategického předvídání ve vodohospodářské praxi a v managementu vody v regionech (pro MENDELU Brno, VŠB-TUO Ostrava, UJEP – Ústí n. L., JČU Č. Budějovice, VÚMOP, v.v.i. Zbraslav, PVl, s.p. GŘ Praha apod.)

Mezinárodní spolupráce

 • Water Europe – aktivní účast na iniciaci a zakládání projektů v rámci Working Groups prostřednictvím člena AVK ČR – společnosti Ochrana podzemních vod, s.r.o.
 • Zabezpečení norských partnerů a příprava 3. projektových záměrů pro výzvu Norských fondů (2013 - 15 – pro VÚMOP Zbraslav, ENKI Třeboň a VÚRV Praha apod.
 • Studie proveditelnosti pro projekt inovace zavlažování v jižním Kazachstánu – spoluúčast v mezinárodním týmu prostřednictvím členú AVK ČR - MEBIS,s.r.o. a Mendelovy univerzity (2016 pro EBRD)
 • International Commission on Irrigation and Drainage